Bakgrund/Historia

Polarrenen AB är ett familjeföretag med säte i Älvsbyn. Bolaget bildades 1988, som moderbolag till Polarbageriet AB i Älvsbyn, Polarbröd Försäljnings AB och Omnebröd AB. Senare förvärvades Gene Bageri AB i Bredbyn. Polarbrödskoncernen har verkat framgångsrikt på den svenska och till viss del utländska brödmarknaden, sedan starten av Polarbageriet AB 1972. Tidigare generationers arbete sedan 1870-talet, har lagt grunden till satsningen på norrländska specialiteter som Polarkaka och Renklämma.

Under namnet Polarbröd AB har företagets roll huvudsakligen varit att tillvarata de tre Polarbageriernas intressen, fungera som intern bank, handlägga finansieringsfrågor avseende kapitalförsörjning och kapitalförvaltning samt valutafrågor. I ett tidigt skede blev det också aktuellt att hantera förfrågningar från kunder till Polarbröd Försäljning AB avseende finansiering samt förvärvsfrågor och ägarbyten vid generationsskiften. Uthyrning av mobila fryshus, maskiner och inventarier samt annan finansieringsverksamhet har under åren utökats till att tillgodose behov även i andra externa företag.

I samband med att de tre Polarbagerierna fusionerades med Polarbröd Försäljnings AB under namnet Polarbröd AB år 2002, har bolaget ändrat namn till Polarrenen AB.

Sedan 1 januari 2006 har ägandet i Polarbröd AB övergått till Polinova AB. Polarrenen AB blev därmed ett fristående finans- och affärsutvecklingsbolag som bl.a. investerade i mindre, norrländska företag med god tillväxtpotential.

Vid årskiftet 2016/-17 såldes Polarrenen till Polarbröds moderbolag, Polarbrödsgruppen AB. Som ett dotterbolag i Polarbrödskoncernen verkar Polarbröd inom förnybar energi, leasing och fastighetsbranschen.