Dotterbolag

Följande dotterbolag ingår i Polarrenens koncernstruktur.

Dotterbolaget Hermelinenhuset i Luleå AB äger fastigheten Harren 14, Sandviksgatan/Varvsgatan i Luleå.
Dotterbolaget Lusthusbackens Fastigheter AB har under 2018 färdigställt det sista av fyra nyproducerade, ekologiska fastigheter, flerfamiljshus på Furunäset i Piteå.
Polarkraft AB har fyra egna vindkraftverk som försörjer Polarbagerierna med förnybar el.
Dotterbolaget POLMEK Fastigheter AB äger fastigheten Industrin 6 i Kalix, Järnvägsgatan 55. Fastigheten omfattar både verkstadslokaler och kontor.
Dotterbolaget Lomtjärnen Fastigheter AB äger fastigheten Aspen 21, Storgatan 12/Hantverkargatan 2, i Älvsbyn.