Hermelinenhuset

Dotterbolaget Hermelinenhuset i Luleå AB äger fastigheten Harren 14, Sandviksgatan/Varvsgatan i Luleå. Fastigheten uppfördes i en första fas på 30-talet och har i flera skeden byggts om och till för att idag omfatta ca 10.000 m2 med lokaler för friskvård och specialistvård, butik och kontor samt sju bostadslägenheter. För närvarande har vi ett kontor om ca 300 m2 och en lägenhet om tre rum och kök vakanta. Parkeringsplatser med motorvärmare finns att hyra men är för närvarande fullt uthyrda.