Polarkraft AB

Polarkraft AB har fyra egna vindkraftverk som försörjer Polarbagerierna med förnybar el. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimat- och hållbarhetsmål .