Profarina

Profarina AB är ett dotterbolag som köper nyttiga bakteriekulturer för marknadsföring och försäljning inom brödområdet. De nyttiga kulturerna överlever i temperaturer som passar för brödbak. Produkten har positiva effekter på brödets hållbarhet, textur, volym och har även probiotiska egenskaper för människans välbefinnande.