Berco

Berco Produktion AB är en verkstadsindustri som utvecklar, tillverkar och säljer olika typer av transportskåp och kylisolerade skåp som monteras på lastbils- och släpvagnschassier. Berco tillverkar också skåp som är godkända för transport av farligt gods. Försäljningen sker i hela Sverige och även i de övriga nordiska länderna. Dessutom tillverkar Berco en civil bandvagn, TL6, som marknadsförs över hela världen. En betydande produkt är bandvagnen TL6 som används till polarexpeditioner på Antarktis.

För Berco Produktion AB i Skellefteå har Polarrenen genom delägande i Berco Intressenter AB möjliggjort en ägarförändring genom management buy out. Företaget ökade under åren 2005 till 2007, då Polarrenen var delägare, sin omsättning från 63 mkr till 85 mkr. Det nya investmentbolaget har för avsikt att ytterligare expandera verksamheten.

Websida: http://www.berco.eu