Guldfisken

Vårt tidigare innehav Guldfisken Kök AB äger fastigheten Boden 57:47, Kanslihusvägen 2 i Boden. Fastigheten inrymmer produktionen av Guldfiskens kylda färdigmat samt utbildningslokaler och kontor. Totalytan uppgår till ca 5.000 m2.

Websida: www.guldfisken.com