TKI

TKI Teknikinstallationer AB är ett entreprenadföretag i VVS branschen. TKI finns etablerat med kontor på ett antal orter från Piteå till Stockholm med huvudkontoret i Umeå. TKI utför totalentreprenader eller entreprenader efter färdig konsulthandling för kompletta installationer avseende luftbehandling, värme och sanitet samt kyla inom offentliga och kommersiella lokaler. TKI utför också VS- och kylinstallationer inom industri och för processanläggningar.

Polarrenen AB förvärvade tillsammans med Ackra Invest AB och Stimor Invest AB 60% av TKI under maj 2007. Grundarna till bolaget stannade kvar med 40% av ägandet och tillsammans har vi förädlat bolaget och utvecklat organisationen inför en större expansion eller försäljning. Under 2011 har bolaget avyttrats till Skanska Installation AB.

Websida: http://www.tki.se