TMS

TMS AB har verksamhet företrädesvis i Norrbotten och norra Västerbotten. Verksamheten består i huvudsak av produktionsutveckling, konstruktion och tillverkning av maskiner och detaljer för industriell verksamhet. Den viktigaste kundgruppen/segmentet är processindustrin.

För att möjliggöra ägarbyte och fortsatt verksamhet vid TMS i Älvsbyn bildade Polarrenen AB tillsammans med en ung entreprenör J&P Förvaltning AB, vilket i sin tur förvärvade TMS av grundaren under 2005. TMS ökade på ett mycket lönsamt sätt sin omsättning under de år Polarrenen var delägare, vilket gav den nye entreprenören möjlighet att köpa ut Polarrenens andel under 2007.

Websida: http://www.tms.nu