Om Företaget

Polarrenen AB är ett familjeägt bolag grundat 1988. Bolagets verksamhet kan delas in i tre områden; fastigheter, uthyrningsinventarier och förnybar energi.  

Läs mer om
>> Fastigheter
>> Uthyrningsinventarier